Bildsida med ELGON-bin
 (samtliga bilder klickbara)


01 - ett litet mörkt elgonbi     
02 - Bina rensar sig efter vintern 11 april 2006. Bina har suttit stilla sedan sent i oktober 2005.    
03 - Odlingen kom igång i slutet av maj.   
04 - Avläggare görs varje år från månadsskiftet maj/juni med några yngelramar en foderram,
lite extra bin, några mellanväggare och 2,5 kg Apifonda. En krypfärdig drottningcell ges
några dagar efter att avläggaren bildats och flyttats till en avläggarbigård i bra elgonområde


05 - Avläggarbildare Stig Åke Gerdvall framför en omgång avläggare färdiga för transport till avläggarbigård.
06 - En avläggare färdig för invintring i slutet av augusti på två 12-ramars shallowlådor, vilket motsvarar ca 1,8 LN-lådor.v
07 - Monstersamhälle i början av juli. Inget av de två svärmade.
08 - Bisamhällen i början av juli i en annan bigård. Båda dessa gjorde stilla drottningbyte.


09 - Bisamhällen i en tredje bigård i början av juli. Inget av dessa svärmade.
10 - När det var som mest intensivt hjälpte två ungdomar till med slungningen. 
11 - En annan elgonodlares bikupor i Närke i början av juli.
12 - Elgonbiodlare Thore Härnkloo


Det första pollenet våren 2006. Dessa bin hittade det den 19 april i Stockholm,
troligtvis från Tussilago farfara. Bina är i det här fallet födda i celler av storlek 4,9 mm.


28 april 2006

Erik Österlund                   Tillbaka      ® "ELGON" är inregistrerat varumärke! Webstats4U - Free web site statistics