ELGON® bin

Elgon är skyddat varumärkesnamn. Det innebär att du inte får saluföra bin eller biprodukter med namnet Elgon utan tillstånd av varumärkesinnehavaren. Då det gäller t ex drottningar kan du dock utan vidare odla drottningar efter Elgondrottningar och du kan naturligtvis kalla dina bin Elgon. Du kan sälja drottningar från dem och t ex kalla dem bara ”bidrottningar”, eller buckfastdrottningar eller drottningar med monticola-arv eller något annat du tycker passar. Om du får fram en bra variant kan du ju ge dem namn efter den trakt du bor. Om du skulle vilja sälja just Elgondrottningar kan du diskutera saken med varumärkesinnehavaren. En anledning till varumärkesskyddet är att skydda namnet från ev risk för degradering, genom att drottningar som inte har Elgonstatus enligt de premisser upphovsmannen vill ha för detta ändå kallas så. Och så skall ju namnet stå för motståndskraft mot parasiter……

 

ELGON® bee

 

Elgon is a trade mark. This means that the name of Elgon is protected for use when marketing bees and bee products. When the name wants to be used in marketing permission from the holder of the trade mark is needed. When talking about honeybee queens for example you can with no problem breed from an Elgon queen and you can call your own bees Elgon. You can sell queens you have bred from you Elgon queen and market them, but call them something else, just “honeybee queens”, or Buckfast queens, or Monticola heritage queens, or the name of your neighbourhood or similar, or whatever you find suitable. If you should want to market Elgon queens under the name of Elgon you can discuss this with the trade mark holder. One reason for the trade mark is to protect the name from the risk of eventual degradation through marketing of queens that according to the trade mark holder don’t live up the Elgon status. And also this name is supposed to stand for resistance to parasites…..

 

 

 

Erik Österlund                   Tillbaka