Sven-Olof Ohlsson, Munsala, Österbotten, Finland 2002-2004
 

ÅR 2002 invintrades 130 samhällen. Dödligheten var stor den vintern, knappt 5o% av  samhällen dog. Vintern var lång och kall. I mars hade ca 20% dött. De som sedan dog var mest sådana samhällen som börjat sätta yngel och inte lämnade det då det blev kallt igen i april utan dog av lokal svält. Det var 15 samhällen av Buckfasthärstamning som hade behandlats med apistan och de  övriga var obehandlade. De var av Elgonhärstamning.

 

Endast 2 av de apistanbehandlade samhällen av buckfasthärstamning överlevde vintern. Dessa två är inte ”rena” buckfast utan döttrar till buckfastdrottningar från Danmark, parade i hembigården med mest Elgondrönare. En av dem med lite Monticolainslag. Många bigårdar hos andra biodlare i Österbotten i Finland blev helt utslagna den vintern, alla bisamhällen dog. Hos andra klarade sig mycket få bisamhällen.

 

En biodlare 35 km söder om mig invintrade hösten 2002 13 samhällen som var en blandning mellan Elgon, italienska och Buckfast. Stor cellstorlek. De fick inget socker till invintringen med fick behålla all honung. Ingen honung skördades. De fick heller ingen bekämpning mot varroan. Alla samhällena överlevde fint. Han sålde 8 st 2003 och invintrade de kvarvarande 5 på samma sätt hösten 2003. Ingen bekämpning mot kvalstret. Bara lite honungsskörd och de fick inget socker till vintern. Alla 5 klarade vintern utmärkt och är i fin form våren 2004. Han sålde några av dessa 2004, men gjorde några avläggare och hade återigen 5 samhällen som mötte vintern hösten 2004. Återigen tog han ingen honung att tala om, eller gav samhällena något socker till vintern. Man kan fråga sig om sockret är en del av boven då det gäller dålig övervintring, något ämne som hamnat i det i odlingen, eller att honung är så mycket bättre för bina. Man kan också fråga sig om vi stör bina för mycket så att de blir stressade och försvarar sig sämre.

I maj 2003 köpte jag 15 st slovenska krainerdrottningar i maj och gjorde avläggare som jag placerade flera mil från mina närmaste Elgon. Sådana drottningar ger skörd redan första året som betalar sig. Det var för att ersätta en del av vinterförlusten för att få tillräckligt med honung. Dessa samhällen fick behålla sina krainerdrottningar och fick ingen varroabekämpning. De hade 3-4 ramar med 5.1 mm cellstorlek i mitten, resten storcelliga ramar. Hösten 2003 blev 80 st samhällen invintrade, därav de 15 krainer. 58 var Elgon, och två buckfastdöttrar. Då testade vi (min fru Marianne och jag, hon är lika delaktig i biodlingen som jag) en del Elgonsamhällen för att se hur mycket nerfall det skulle komma. Vi använde oss av 5 st. påsar myrsyra och 10 tymolskivor. Dessa sattes på samhällen endast över natten. Nerfallet var inte stort, 10-15 kvalster, förutom från ett samhälle, också ett Elgonsamhälle. Det samhället blev mycket litet och har fått sin drottning utbytt. Vi använde apistan i tre veckor på knappa 20  samhällen. Det blev inte mycket mer kvalster som ramlade från dessa samhällen.

 

Övervintringen blir mera normal denna vinter, 2003-04. Bara ett av de gamla samhällena har dött och 7 avläggare av Elgon. Eftersom vintern är ganska svår tidvis på dessa breddgrader, så också denna vinter, beror nog dödligheten hos avläggarna i första hand på andra orsaker än varroan.  Dödligheten blev 12% hos Elgon. Skillnaden mellan hösten 2002 och hösten 2003 var att kvalstermängden i genomsnitt var klart lägre av ”egen kraft” 2003. Alla ”rena” buckfast var borta 2003 (inga samhällen som producerade stora mängder kvalster, också åt de andra?). De flesta samhällena hade åtminstone några ramar med 4.9 mm cellstorlek i mitten av samhället hösten 2003, andra hade fler, i övrigt var cellstorleken nu 5,1 mm. Bistyrkan hos de övervintrande samhällena var mycket god i april 2004. Det starkaste hade en bistyrka på 1,5 Langstrothlåda (hel langstroth). Av de 15 krainersamhällena dog 9 st, dvs 60%. De som blev kvar såg friska ut på sina 6-7 ramar bin.

 

Under 2004 märktes det inte i något av Elgonsamhällena att det fanns lite kvalster i dem. Jag såg inga tecken på dess närvaro. Jag gjorde inga drönarutskärningar och använde detta år inga preparat  för att kontrollera mängden kvalster. Jag har dock varit uppmärksam på om bisamhällena skulle visa tecken på närvaro av större mängd kvalster eller virus eller liknande och om något negativt skulle hända samhällena. Men de har uppträtt normalt hela säsongen.

 

Jag invintrade 97 samhällen varav 17 i krainerbigården. Jag hade införskaffat ytterligare några karinerdrottningar från Slovenien och odlat några från det bästa av de gamla samhällena. I några av de gamla krainersamhällena såg jag lite för mycket kvalster så de fick Thymol av mig på hösten. Varför krainerbigården ser så bra ut oclså tror jag beror på att jag byggt ner alla mina bin till 4,9 mm cellstorlek. De som hade litet mer kvalster av  krainersamhällena hade inte lyckats så bra med att bygga ut mellanväggarna med 4,9 mm cellstorlek.

 

Det gick mycket bättre 2004 att få 4,9-mellanväggarna utbyggda snyggt då jag hyvlat av rambredden så att de nya ramarna med 4,9-mellanväggar hamnade på 32 mm avstånd istället för det vanliga 35 mm. Bina vill inte bara ha mindre cellstorlekar i yngelutrymmet. De vill ha kakorna tätare där också.

I mars 2005 har inga samhällen dött och de verkar friska och fina.

 

 Marianne och Sven-Olof Ohlsson, Munsala, Österbotten, Finland 2005-2006 

 

  Tillbaka            ® "ELGON" is a registret trademark!

COPYRIGHT. The pictures on this site may be used only strict privately. For use in publications or shows, etc you need written permission from the owner of this site and the photographer. The site-owner can be contacted by e-mail.

COPYRIGHT: Bilderna på dessa sidor får bara användas för ditt eget strikt privata bruk. För publiceringar och visningar, mm krävs enligt lagen om upphovsmannarätt skriftligt tillstånd av innehavaren av denna hemsida och fotografen.