Sida med video av Elgon-bin.
Elgon bin maj 7 2005. Stor fil.

Sida med video av andra bin.

 Svarta bin sen höst 2004

Svarta bin mars 23 2005. Stor fil.
Svarta bin mars 23 2005. Liten fil.

Bin i krokus 2005. Stor fil.

-*-
BIBILDER och TEXTER.

Binas spännande genetik 
Forum för Naturlig Biodling.
Finns det några verkliga överlevande bin?
...

Sustainable Beekeeping
-BEE CULTURE 2008.

Hållbar biodling - 2008.
Biodling är roligt och lönsam - 2007.
Naturligare vax - 2006.

Pudersocker – ett sätt att bekämpa Varroa destructor.
List of Topics - Varroa - Linksite.   
Pudersocker eller Oxalsyra mot varroa - läs testet .

Detta är ANEKDOTEN om bisamhället som inte vill dö. 
 Ekologisk biodling, Ekologiska bin. 
 
Bin som slipper gifter och syror  --- ekologiska bin !

En inte vidare duktig biodlares stapplande steg.
En inte speciellt duktig biodlares fundering. 
Vad biodlingen ställt till för oss . . .  
Vad skrev "Folkskolans Läsebok" om Bin 1908?
Upprop: Rädda Läsös mörka bin.  Läs EU-utslaget här.
Josef Starks Minnesfond.

Artiklar om biodling: Biodling är roligt och lönsamt.   Naturligare vax.


  Erik Österlund   Tillbaka  Back